Monitor Polski

M.P.1971.11.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 13 lutego 1971 r.
w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Janusza Burakiewicza ze stanowiska Ministra Handlu Zagranicznego.