Odwołanie ministra-członka Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1990.39.307

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 października 1990 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 1990 r.
w sprawie odwołania ministra-członka Rady Ministrów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odwołuje
Aleksandra HALLA

ze stanowiska ministra-członka Rady Ministrów.