Monitor Polski

M.P.2014.1224

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie odwołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 8 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) i art. 29 ust. 2 Regulaminu Sejmu, odwołuje Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego ze stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.