Monitor Polski

M.P.2018.793

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131.8.2018

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję Panią Katarzynę ZAJDEL-KUROWSKĄ ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.