Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2016.703

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.8.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2016 r.
o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 9 czerwca 2016 r. Pana Adama GLAPIŃSKIEGO ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.