Monitor Polski

M.P.2016.270

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131.1.2016

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 22 stycznia 2016 r. Pana Eugeniusza GATNARA ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.