Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2009.2.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2008 r.
o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131-16-08

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję Panią Annę TRZECIŃSKĄ ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.