Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

Monitor Polski

M.P.2016.981

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996), odwołuje Marka CHRZANOWSKIEGO z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.