Odwołanie członka Rady Państwa.

Monitor Polski

M.P.1982.15.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 maja 1982 r.
w sprawie odwołania członka Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Władysława Kruczka ze stanowiska członka Rady Państwa.