Monitor Polski

M.P.2019.969

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.29.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Adama BUGAJSKIEGO z dniem 30 września 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu.