Monitor Polski

M.P.2019.708

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.17.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka IZYDORCZYKA z dniem 31 lipca 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii.