Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2019.705 - OpenLEX

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2019.705

Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.14.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marka CAŁKĘ z dniem 31 lipca 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżanu.