Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2019.380

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 kwietnia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.5.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Jolantę JANEK z dniem 31 marca 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty.