Monitor Polski

M.P.2019.144

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.69.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Konrada GŁĘBOCKIEGO z dniem 30 listopada 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice San Marino.