Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.1235

Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.66.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jana PIEKŁO z dniem 31 stycznia 2019 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.