Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2018.1021 - OpenLEX

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.1021

Akt indywidualny
Wersja od: 25 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Michała ŁABENDĘ z dniem 31 sierpnia 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii.