Monitor Polski

M.P.2018.860

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.50.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Tomasza NIEGODZISZA z dniem 30 września 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Serbii.