Monitor Polski

M.P.2018.427

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 110.11.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka MULTANOWSKIEGO z dniem 30 czerwca 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii.