Monitor Polski

M.P.2017.1160

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.87.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Bogusława WINIDA z dniem 30 listopada 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.