Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.1137

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.84.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Krzysztofa SUPROWICZA z dniem 27 października 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar.