Monitor Polski

M.P.2017.1028

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.68.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Andrzeja BRAITERA z dniem 20 grudnia 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii.