Monitor Polski

M.P.2017.842

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Agnieszkę FRYDRYCHOWICZ-TEKIELI z dniem 31 października 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Dominikańskiej oraz Republice Haiti.