Monitor Polski

M.P.2017.838

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.43.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Piotra STACHAŃCZYKA z dniem 31 lipca 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.