Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.710

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.38.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Pawła MILEWSKIEGO z dniem 15 sierpnia 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Niezależnym Państwie Papui-Nowej Gwinei oraz w Republice Vanuatu.