Monitor Polski

M.P.2017.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.101.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Tadeusza SZUMOWSKIEGO z dniem 30 marca 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji.