Monitor Polski

M.P.2017.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.91.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marcina KUBIAKA z dniem 30 czerwca 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji.