Monitor Polski

M.P.2017.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.82.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Witolda ŚMIDOWSKIEGO z dniem 31 grudnia 2016 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemeńskiej i Sułtanacie Omanu.