Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2016.1113 - OpenLEX

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.1113

Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.66.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka CHODOROWICZA z dniem 30 maja 2018 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael. 1
1 Postanowienie:

- zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 21 grudnia 2016 r. (M.P.2017.81) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 21 grudnia 2016 r.

- zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 8 czerwca 2017 r. (M.P.2017.676) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 8 czerwca 2017 r.

- zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 29 stycznia 2018 r. (M.P.2018.235) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 29 stycznia 2018 r.

- zmienione przez § 1 postanowienia nr 110.9.2018 z dnia 22 lutego 2018 r. (M.P.2018.340) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 22 lutego 2018 r.