Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.953

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.52.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jaromira SOKOŁOWSKIEGO z dniem 30 września 2016 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Konfederacji Szwajcarskiej.