Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.757

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.28.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jana BORKOWSKIEGO z dniem 28 lutego 2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze. 1
1 Postanowienie:

- zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 2 września 2016 r. (M.P.2016.951) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 2 września 2016 r.

- zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 29 grudnia 2016 r. (M.P.2017.194) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 29 grudnia 2016 r.