Monitor Polski

M.P.2016.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.74.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marka ZIÓŁKOWSKIEGO z dniem 12 grudnia 2015 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii.