Monitor Polski

M.P.2015.950

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.55.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jarosława STARZYKA z dniem 6 sierpnia 2015 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Liechtensteinu. 1

1 Postanowienie zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 4 sierpnia 2015 r. (M.P.2015.951) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 4 sierpnia 2015 r.