Monitor Polski

M.P.2015.939

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.47.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka KLUCZKOWSKIEGO z dniem 31 sierpnia 2015 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu.