Monitor Polski

M.P.2015.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-54-2014

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Przemysława GRUDZIŃSKIEGO z dniem 15 grudnia 2014 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu.