Monitor Polski

M.P.2010.55.747

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-18-2010

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 131 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Eugeniusza SAWICKIEGO z dniem 30 września 2009 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Brunei Darussalam.