Monitor Polski

M.P.2008.13.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-02-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Krzysztofa MAJKĘ z dniem 15 maja 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malediwów, Królestwie Nepalu oraz Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki.