Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2004.36.630 - OpenLEX

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.36.630

Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z.110-39-2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 9 sierpnia 2004 r., Pana Andrzeja ANANICZA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji.