Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2003.38.552

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2003 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-19-2003

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Jarosława GUGAŁĘ ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju.