Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.8.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 marca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

nr Z.110-8-2001

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 31 stycznia 2001 r., Pana Stefana MELLERA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej.