Odstąpienie gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Monitor Polski

M.P.1937.90.125

Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 1937 r.