Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym. - Rozdział 2 - Odsetki bankowe od... - M.P.1976.18.80 - OpenLEX

Rozdział 2 - Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym. - Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1976.18.80

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1982 r.

Rozdział  2

Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

§  4.
1.
Banki pobierają odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym w wysokości określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.
W razie stwierdzenia wykorzystania przez kredytobiorcę kredytu niezgodnie z przeznaczeniem banki mogą podwyższać odsetki od udzielonego kredytu. Podwyższenie odsetek nie może przekroczyć 6% od kwoty kredytu, z tym że łączna wysokość odsetek nie może przekroczyć 12%.
§  5.
Wysokość odsetek od kredytów dewizowych udzielanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. osobom fizycznym na zakupy w eksporcie wewnętrznym regulują odrębne przepisy.