Monitor Polski

M.P.1947.86.594

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK
z dnia 14 czerwca 1947 r.
o odebraniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII.1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 210) w związku z art. 8 dekretu z dnia 21.XI.1938 r. o prawie prasowym (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608), pozbawiam debitu komunikacyjnego wydawnictwo w języku polskim p.t. "PERSPEKTYWY WALKI - zbiór artykułów i rozpraw pod redakcją Z. Zaremby", ukazujące się we Francji (Paryż) i zakazuję jego rozpowszechniania.