Ochrona nazwy państwa polskiego.

Monitor Polski

M.P.1990.39.306

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 1990 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 1990 r.
w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego.

Państwo polskie jest wspólnym i najwyższym dobrem obywateli. Jego nazwa powinna podlegać szczególnej konstytucyjnej ochronie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że nazwą państwa mogą się posługiwać w swych nazwach lub tytułach jedynie instytucje i organy państwa.

W przyszłości powinna uregulować tę kwestię Konstytucja lub ustawa.