§ 1. - Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018. - M.P.2019.467 - OpenLEX

§ 1. - Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018.

Monitor Polski

M.P.2019.467

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2019 r.
§  1. 
Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018.