§ 1. - Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016.

Monitor Polski

M.P.2017.501

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2017 r.
§  1. 
Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016.