Monitor Polski

M.P.1998.46.649

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów nr 4 - Unii Wolności.

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Jerzego Ciemniewskiego, wybranego z ogólnopolskiej listy kandydatów nr 4 - Unii Wolności, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Stanisława Alfreda Pilniakowskiego, kandydata z tej samej ogólnopolskiej listy kandydatów, którego pierwszeństwo do obsadzenia tego mandatu w trybie art. 132 ust. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza.