Monitor Polski

M.P.2018.1120

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Wojciecha Wilka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Magdaleny Ewy Marek, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.