Monitor Polski

M.P.2019.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Izabeli Heleny Kloc wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pani Katarzyny Marii Dutkiewicz, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.