Monitor Polski

M.P.2018.673

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Mariusza Wiesława Trepki, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.