Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku.

Monitor Polski

M.P.2024.521

Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Piotra Józefa Müllera wybranego z listy kandydatów na posłów nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Michała Bartosza Kowalskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.